Solar Time
Zonnewijzer met zonnepanelen en tekst op een display, 2022

Als de zon schijnt, geeft de zonnewijzer de zonnetijd aan. De aangrenzende zonnepanelen voeden een LCD-tekstdisplay. De tekst op het display vergelijkt op poëtische wijze de zonnetijd met kloktijd en verwijst naar het tijdperk van de zon.
Geproduceerd voor Art in my Backyard, in opdracht van Museum M.