The Laws of Imitation
door Sharon Houkema

In landelijk Drenthe zijn meer mensen werkzaam in de vrijetijdssector dan in de agrarische sector. Er bestaan ook mengvormen -agritainment-, welke een alternatief bieden tegenover nog meer schaalvergroting. Ook in de natuurgebieden valt van alles te beleven. Hele gebieden worden daartoe in hun 'natuurlijk', 'oorspronkelijke'; staat terug gebracht, of gehouden.

De oorsprong van het woord 'recreatie' in de moderne betekenis van 'vrijetijdsbesteding', is te vinden in het Latijnse 'recreatio' waar het zoiets betekende als herstel van ziekte, opnieuw maken. In het digitale tijdperk wordt het onderscheid tussen de creatie en de recreatie niet zelden kunstmatig in stand gehouden.

W.J.T Mitchell schrijft in het boek 'Landscape and Power' dat een landschap zowel product als verpakking is, zowel gepresenteerde als gerepresenteerde ruimte, zowel echte plek als simulacrum. Hij stelt voor dat we niet denken over landschap als een te bekijken object of als een te lezen tekst, maar als een proces waarbij sociale en subjectieve identiteiten worden gevormd.

In de voormalige coöperatieve zuivelfabriek in Kolderveen (KIK) wordt gekeken naar landschap als echte plek en als simulacrum. Er zullen verschillende strategieën op het gebied van 'recreatie' te zien zijn. Naast de tentoonstelling vinden er verschillende workshops en excursies plaats. Met bijdragen van o.a. Constant Dullaart, Floor Meijers, Malcolm Kratz, Pablo Núñez Palma, Pilvi Takkala en Semâ Bekirovic.

Dit project kwam tot stand in het kader van een Mondriaanfonds binnenland atelier. Dank gaat uit naar Stichting KIK, de deelnemende Kunstenaars, Rijksakademie Bibliotheek, Leah Groeneweg, Saskia Monshouwer. Verder worden Haye, Joke, Linda, Maarten, Marjan, Maureen, Rudi bedankt voor geweldige assistentie en materiële bijdragen.