Garden speakers
Installatie, ontwerpvoorstel, 2017

De vorm van het object baseert zich op zogenaamde garden speakers: outdoor luidsprekers vormgegeven als stenen. Het object brengt een soundscape ten gehore. Over de metershoge kunst-steen zijn 13 luidsprekers verspreid. Elke afzonderlijke speaker stuurt een eigen zacht gesproken of gezongen tekst uit handelend over de heling van ecologische en sociale relaties. Dit ontwerp werd ontwikkeld op uitnodiging van een medisch ziekenhuis.