Playing the Bucky Card
Digitaal gemanipuleerde installatie-foto's van miniatuurtentoonstelling, 2015

Dit kunstwerk is gemaakt in tentoonstellingsruimte "Probe" welke de dimensies heeft van een schaalmodel. Dit werk versmelt elementen uit o.a. geologische modellen, bodemprofielen en subculturen. Het levert een dubbelzinnig beeld op dat het potentieel en het esthetische plezier viert van werelden in het klein.