How do you read
Video-poem, 8:29, 2020

"How do you read" roept op poëtische wijze de geest op van de in verval geraakte bunker "Five Victor Echo Charlie" (5VEP) in Arnhem, NL. Tijdens de Koude Oorlog fungeerde 5VEP als een aanjaagstation om de druk op een geheim netwerk van brandstofpijpleidingen te controleren, dat zich uitstrekte van de Noordzeekust tot ver in Duitsland. De video gaat echter niet in op de geschiedenis van 5VEP maar op de manier waarop deze geschiedenis 'ondood' is, zoals de blijvende effecten van het gebruik van gif- en brandstoffen en de manier waarop dit aansluit bij bredere geschiedenissen van onderdrukking. Met behulp van occulte interpretaties en militaire codetaal wordt een poging gedaan te bezweren wat zich aan het zicht onttrekt.De video is geproduceerd tijdens een artist inresidency-programma georganiseerd door Omstand en het Mondriaan Fonds. Getoond in 2020 in de tentoonstelling Five Victor Echo Papa in 2020 in Arnhem, NL en tijdens het MidWest Poetry Fest, in Madison, Wisconsin, VS.